Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice donijelo je odluku o dodijeli potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2013. godini. Među dobitnicima potpore nalazi se i Turistička zajednica općine Čačinci koja je za izradu programskog rješenja i designa web stranice dobila potporu od 16500,00 kuna.

 

 

Share This