Hrvatska turistička zajednica objavila je popis potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima.

Dokumentaciju vezanu za potpore možete preuzeti na sljedećim linkovima:

 

http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Potpore-HTZ-a/Potpore-projektima-turistickih-inicijativa-i-proizvoda-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima?Y2lcMzY1MCxwXDI0Mg%3d%3d

 

http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Potpore-HTZ-a/Potpore-turistickim-zajednicama-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima?Y2lcMzY0OSxwXDI0Mg%3d%3d

 

Share This